แผนกอายุรกรรม

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และโรคเรื้อรัง เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์  โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น 

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไป และสาขาต่างๆ

วิทยาทางเดินอาหาร

 • การส่องกล้อง

 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ

 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

 • ตับอักเสบ B, C

 • การฉีดวัคซีนตับอักเสบ (Vaccination)

 

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

  • ปัญหาผู้สูงวัย

  • โรคไขมันในเลือดสูง

  • โรคเบาหวาน

  • โรคไต

  • ภาวะสมองเสื่อม

  • การหกล้มในผู้สูงอายุ

  • โรคความดันโลหิตสูง

ระบบโรคทางเดินหายใจ

 • โรคของระบบหลอดลม

 • โรคหืดหอบ

 • การส่องกล้องหลอดลม

 • โรคทางปอด (เช่นมะเร็งปอด ปอดติดเชื้อ)

 • การตรวจสุขภาพการนอนหลับ

ระบบโรคไขข้อและภูมิแพ้

 • ปัญหาปวดข้อ และข้ออักเสบ (โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด)

 • โรคของเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน (โรคลูปัส โรคโจเกรน)

 • โรคไขข้อ

 • กลุ่มอาการปวด (กล้ามเนื้อ และเยื่อพังผืด)

 • อาการภูมิแพ้ (เช่น ยา อาหาร หรือสภาพแวดล้อม)

 • โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การฉีดน้ำเลี้ยงข้อ การเจาะดูดไขข้อ การฉีดเนื้อเยื่ออ่อนสำหรับโรคนิ้วล็อค การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม การฉีดชีวเภสัชภัณฑ์เข้าเส้นเลือด)

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น