แผนกหัวใจ

ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจ เพื่อวินิจฉัยหัวใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดูแล รักษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อป้องกันโรค 

พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัย และการรักษาหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล  

ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษา

และการใส่ใจ ดูแล อย่างดีที่สุด ทั้งก่อน และหลังการรักษา

• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

• ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

  ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)