แผนกรังสีวินิจฉัย

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล

Digital General X-ray

เป็นการถ่ายภาพโดยใช้รังสีเอกซ์ เพื่อนำมาวินิจฉัยโรคต่าง ๆ สามารถใช้สร้างภาพต่าง ๆ ในร่างกายได้  เช่น ปอด ช่องท้อง กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง แขน ขา เป็นต้น

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Computed tomography, CT Scan

เป็นการตรวจเอกซเรย์ ที่ให้รายละเอียด และความแม่นยำสูงกว่าภาพเอกซเรย์ทั่วไป โดยสามารถสร้างภาพตามแนวตัด และแนวขวาง 3 มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์เต้านม

Mammogram

เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านมที่ได้รับรังสีปริมาณน้อย เพื่อหาความผิดปกติของเต้านม ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ

เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก

Bone mineral density, BMD

เป็นการตรวจความหนาแน่นของกระดูก โดยใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเอกซเรย์ทั่วไป เพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุน

เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Magnetic Resonance Imaging, MRI

เป็นการตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับคลื่นความถี่วิทยุ ไม่มีรังสีเอ็กซ์ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ชัดเจน ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำในการ วินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น ใช้ได้ดีกับ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นที่ยึดกระดูกและกล้ามเนื้อ

เครี่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Ultrasonography

เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอวัยวะอื่น ๆ Ultrasound เป็นการตรวจที่ไม่ใช้รังสีเอ็กซ์ จึงมีความปลอดภัยสามารถนำไปใช้ตรวจเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาได้ ข้อดีของการตรวจอัลตราซาวด์ คือ มีความปลอดภัยไม่มีรังสี