แผนกผู้ป่วยวิกฤต

คำแนะนำ :

ให้บริการ 24 ชม. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือมีภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วย ด้วย อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤติและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถย้ายไปแผนกพักฟื้นรักษาตัวต่อไป

ทีมและอุปกรณ์ทางการแพทย์:

  • มีทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยหนักมาเป็นอย่างดี
  • ชุดอุปกรณ์กู้ภัยแบบทันสมัยและห้องเฝ้าระวังพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักและห้องแยกสำหรับโรคติดต่อบางชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น

การบริการ :

ICU

  • บริการสำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องการการอภิบาลที่เข้มข้น ประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ
  • การอภิบาลอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • รถพยาบาลซึ่งมีเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงและทีมแพทย์พร้อมเรียกใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง