แผนกจักษุ

ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ และจากงานวิจัยพบว่า การมองเห็นที่ดีจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มุ่งมั่นที่จะนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมจักษุแพทย์ และพยาบาล

ที่ให้บริการด้วยมาตรฐาน และความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาคุณภาพการมองเห็นให้ชัดเจน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตาในผู้ป่วยอายุมากกว่า 40 ปี

ปัจจุบันพบว่า ต้อหิน เป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะตาบอดถาวร ซึ่งไม่สามารถรักษาการมองเห็นให้กลับมาได้ และผู้คนต้องทุกข์ทรมานกับภาวะนี้มากกว่าหลายล้านคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากธรรมชาติของโรคต้อหินในระยะแรก ทำให้เกิดอาการตามัวจากด้านข้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ได้สังเกต เพราะปกติ 90% ของเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า central vision ในการมอง ก็คือ มองภาพตรงกลาง

ดังนั้น คนไข้ต้อหินส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์มาด้วยอาการตามัว ซึ่งถ้ามาแบบนี้แล้ว แปลว่า ต้อหินเป็นมากถึงระยะท้ายของโรคที่กระทบกับ central vision หรือกระทบกับมองภาพตรงกลางแล้ว

ดังนั้น ดูแลสุขภาพตาโดยการตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง และบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินก็ควรตรวจคัดกรองต้องหินตั้งแต่วันนี้

โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เป็นต้อหินได้คือ

 • อายุมากกว่า 40 ปี
 • มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน
 • สายตาสั้น
 • เบาหวาน

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตาในเด็กวัยเรียน

การมองเห็นที่ดี จะส่งผลถึงพัฒนาการทางสมองที่ดีด้วย ดังนั้น เด็กวัยเรียนควรจะได้รับการตรวจสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวร์เตอเพื่อประเมินการมองเห็นว่า มีภาวะสายตาผิดปกติอยู่หรือไม่ และด้วยปัจจุบันการใช้ smart phone เพิ่มมากขึ้นในเด็กวัยเรียน ทำให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสายตาผิดปกติมากขึ้นอีกด้วย

ให้บริการตรวจรักษา โรคทางตา

 • ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
 • ตาแห้ง ( Dry eye syndrome )
 • เยื่อบุตาอักเสบ
 • ติดเชื้อที่กระจกตา
 • ต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตา ( MGD )
 • กุ้งยิงเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ก้อนที่เปลือกตา
 • ต้อลม
 • ต้อเนื้อ
 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
 • จอประสาทตา เช่น โรคจอประสาทตาลอกหลุด วุ้นในตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา
 • หนังตาตก และกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • อุบัติเหตุทางตา
 

บริการเครื่องมือ ตรวจวินิจฉัย

 • วัดสายตาโดย Snellen chart

 • วัดความดันตาโดยเครื่อง non-contact tonometer

 • วัดค่าเลนส์ตาเทียม โดยระบบเลเซอร์

 • ตรวจวัดความดันลูกตาโดย Goldman applanation

 • วัดค่าสายตาโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

 • วัดสายตาเพื่อประกอบเเว่นตา

 • วินิจฉัยตาส่วนหน้าบนลูกตา เเละจอประสาทตา

ให้บริการการผ่าตัด

การผ่าตัดต้อกระจก

วิธีการผ่าตัด

  • ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ความถี่สูง

  • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE

  • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี Scleral Fix

บริการเลนส์ตาเทียมให้เลือก ทั้งหมด 4 ชนิด

บริการเลนส์ตาเทียมให้เลือก ทั้งหมด 4 ชนิด

  • เลนส์มองไกลได้ระยะเดียว ( Monofocal IOLs)

  • เลนส์แก้สายตาเอียง ( Toric IOLs)

  • เลนส์มองได้หลายระยะ (Multifocal IOLs) มี 2 แบบ 1. มองได้ระยะไกล+กลาง (Edof IOLs) 2.มองได้ระยะ ไกล+กลาง +ใกล้ ( Trifocal IOLs )

  • เลนส์มองได้หลายระยะและแก้สายตาเอียง ( Mutifocal-Toric IOLs)

 

ข้อควรรู้สำหรับ การผ่าตัดสลายต้อกระจก

เป็นการผ่าตัดเเบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลระยะเวลา 30–60 นาที ผ่าตัดโดยใช้การหลอดยาชา หรือ ฉีดยาเฉพาะที่

(ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยไม่ร่วมมือ หรือกลัวที่เเคบ)

ผ่าตัดต้อเนื้อ

วิธีผ่าตัด

  • ลอกต้อเนื้อ เเละปลูกถ่ายเยื่อบุตา

  • ลอกต้อเนื้อ เเละไม่ปลูกถ่ายเยื่อบุตา

 

ผ่าตัดต้อหิน

วิธีผ่าตัดต้อหิน

  • ผ่าตัดบริเวณมุมตา ร่วมกับผ่าตัดต้อกระจก (Phaco+GSL)
  • ผ่าตัดระบายน้ำในช่องม่านตา (Trabeculectomy)
  • ผ่าตัดใส่ท่อ ลดความดันตา พร้อมบริการต้อกระจก (Phaco+EN)

ผ่าตัดโรคจอประสาทตาเเละน้ำวุ้นตา

  • เลือดออกในน้ำวุ้นตา
  • จอประสาทตาลอกหลุด
  • เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ผ่าตัดโรคของเปลือกตา

  • ผ่าตัดหนังตาตก
  • ผ่าตัดกุ้งยิงเฉียบพลัน  กุ้งยิงเรื่อรัง
  • ผ่าตัดก้อนที่เปลือกตา
  • ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของเปลือกตา เช่น เปลือกตาม้วนเข้า เปลือกตาม้วนออก
  • ผ่าตัดขนตาน้ำ

 โรคอุบัติเหตุทางตา

  • ลูกตาฉีกขาด
  • กระจกตาฉีกขาด