ประกาศเลื่อนนัดวัคซีนโควิด-19 ภาครัฐ เข็มที่ 2(AstraZeneca)

เรียน ท่านผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (AstraZeneca)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านที่รับวัคซีน AstraZeneca ทราบว่า ท่านที่รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป มีกำหนดรีบวัคซีนเร็วขึ้น ห่างจากเข็มที่ 1 เป็น 12 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้อัพเดทข้อมูลผ่านทางระบบหมอพร้อมของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ท่านเข้ารับบริการให้ตรงตามวันนัดหมายใหม่ ที่โรงพยาบาลได้ประกาศแจ้งให้ทราบ

และหากท่านไม่สะดวกหรือมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในวันนัดหมายใหม่ ท่านสามารถแจ้งทางโรงพยาบาลเพื่อปรับเปลี่ยนวันเข้ารับบริการได้ผ่านทาง LineOA: @psuv

– ข้อมูล 13 ก.ค. 64 –

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print