เมื่อลูกชักจากไข้จะทำอย่างไรดี ?

ภาวะชักจากไข้สูงมีอาการอย่างไร ?

 • อาการชักเกิดร่วมกับไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส
 • อาการชักเกิดภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากมีไข้
 • มักมีอาการนานไม่เกิน 15 นาที
 • ไม่เคยชักโดยไม่มีไข้มาก่อน
 • พบได้ในช่วงอายุ 6 เดือน – 5 ปี
 • หายเองได้ในช่วงอายุที่มากขึ้นช่วง 6-7 ปี

 

อาการชักอาจเกิดจากโรค หรือภาวะอื่นๆได้หรือไม่ ?

 • การติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง
 • โรคลมชัก
 • ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

 

ภาวะนี้มีผลต่อพัฒนาการ หรือสติปัญญาของเด็กหรือไม่ ?

 • เป็นภาวะชักจากไข้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในสมอง
 • ไม่มีผลต่อพัฒนาการ
 • ไม่มีผลต่อการเรียนในอนาคต

 

จะทำอย่างไรเมื่อลูกชัก ?

 1. จับนอนตะแคงให้ศีรษะต่ำ เพื่อไม่ให้สำลักน้ำลาย/อาเจียน
 2. ห้ามใช้วัสดุใดๆยัดปาก / ห้ามป้อนยาทางปากขณะชัก
 3. หากชักขณะที่ทานอาหารหรือมีเศษอาหารอยู่ในช่องปาก
  ควรล้วงเศษอาหารนั้นออก
  เพื่อป้องกันภาวะอุดกลั้นของทางเดินหายใจ
 4. คลายเสื้อผ้าที่รัดตัวออกจากเด็ก โดยเฉพาะที่บริเวณคอ
 5. จัดสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 6. พาไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของไข้
 • สังเกตลักษณะการชัก
  – ชักเฉพาะที่ / ชักพร้อมกันทั้งตัว
  – เริ่มชัก ซ้าย/ขวา /พร้อมกันสองข้าง
  – ระยะเวลาในการชัก

   

จะมีโอกาสชักซ้ำ ถ้ามีไข้สูงอีกหรือไม่ ?

 • เกิดชักซ้ำได้ ทั่วไปประมาณ : 20-30%
 • เกิดชักซ้ำเกิน 3 ครั้ง : 10%

  ปัจจัยเสี่ยง
  – ชักครั้งแรกก่อนอายุ 12 เดือน
  – ประวัติชักจากไข้ในพ่อแม่ พี่น้อง
  – ชักภายในชั่วโมงแรกของไข้
  – ชักโดยไข้ไม่สูงมาก (38-38.5 องศาเซลเซียส)

 

เคยเป็นไข้ชักมีโอกาสเป็นโรคลมชักหรือไม่ ?

 • โอกาสเป็นโรคลมชัก 1-2% ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง

  ปัจจัยเสี่ยง
  – ประวัติครอบครัวเป็นลมชัก
  – ชักนานเกิน 15 นาที, ชักซ้ำเกิดใน 24 ชั่วโมง
  – มีพัฒนาการช้า หรือภาวะสมองพิการ
  – ชักภายในชั่วโมงแรกของไข้


ป้องกันอาการชักซ้ำ
เมื่อลูกมีไข้สูงได้อย่างไร ?

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้
จึงยังไม่มีวิธีป้องกันการชักจากภาวะไข้สูงที่ชัดเจน

 • เช็ดตัวลดไข้ **
 • ทานยาลดไข้พาราเซตามอล
 • เช็ดตัวลดไข้
  – ผ้าขนหนู ชุบน้ำอุณหภูมิปกติ ** ห้ามใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็ง **
  – ควรถอดเสื้อผ้าออกให้หมด
  – เช็ดทุกส่วนของร่างกาย ย้อนรูขุมขน เน้นบริเวณข้อพับ
  – ทำซ้ำหลายๆครั้ง ใช้เวลา 15-20 นาที
  – หลังเช็ดตัวจนไข้ ซับตัวให้แห้ง แล้วใส่เสื้อผ้าปกติ
  ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหนา

 

จำเป็นต้องกินยากันชักหรือไม่ ?

 • ยากันชักระยะยาว ไม่มีประโยชน์ต่อภาวะไข้ชัก
  และมีผลกดการทำงานของสมอง
 • ยากันชักระยะสั้นในระยะ 24-48ชั่วโมง ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

  ต้องดูแลเรื่องการลดไข้ร่วมด้วย
  ระวังอาการข้างเคียงของยา
  เช่น เดินเซ หยุดหายใจ ง่วงซึม/หลับ บดบังอาการความผิดปกติของระบบประสาท