เปิดรับจองตรวจ Covid-19 Drive Thru ด้วยวิธี RT-PCR ผ่านช่องทาง Online เท่านั้น

‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ เปิดรับจองตรวจ Covid-19 Drive Thru
ด้วยวิธี RT-PCR ผ่านช่องทาง Online เท่านั้น
ราคา 3,800 บาท
• กำหนดการ
วันที่เปิดจอง: วันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะเต็ม)
วันที่รับบริการตรวจ: วันพุธที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64 (รอบแรก)
• รับจำนวนจำกัด 50 คนต่อวัน (1 คนต่อ 1 สิทธิ์การลงทะเบียน)
• ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา 17:00-19:00น.
• สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการเท่านั้น
• ระยะเวลาแจ้งผลตรวจภายใน 24 – 48 ชั่วโมง
• เปิดรับจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น*
ส่วนผู้มีความจำเป็นในการเดินทางและต้องการใบรับรองแพทย์ ทางรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอแจ้งปิดตรวจโควิด-19 ‘Rapid Antigen Test’ ชั่วคราว เนื่องจากชุดตรวจขาดตลาดในขณะนี้*
ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกรับบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 สำหรับการเดินทาง เลือกตรวจได้เฉพาะวิธี RT-PCR เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาทราบผลอย่างน้อย 24 -48 ชั่วโมง ขอความกรุณาเข้ารับการตรวจล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 2-3 วัน
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ข้อมูล 13 ก.ค. 64 –
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print