ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

กลุ่มพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (พริ้นซ์) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการจัดการโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 พริ้นซ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกว่า 6 แห่ง
ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์และทีมสนับสนุนที่ดีที่สุดในประเทศ รวมถึงคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพและมากด้วยประสบการณ์

พริ้นซ์เป็นองค์กรอิสระ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์และวิธีการเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

พริ้นซ์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยประสานงานกับสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ซึ่งเป็นผู้นำด้านทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาล การศึกษา และการฝึกอบรมขั้นสูง การเป็นพันธมิตรกับ พริ้นซ์ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล และเป็นผู้นำด้านการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงพยาบาล พริ้นซ์สามารถตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้แก่ลูกค้า ตามความต้องการของแต่ละโครงการและสถานที่

พริ้นซ์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อจริยธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

  1. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  2. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จังหวัดนครสวรรค์
  3. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
  4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
  5. โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
  6. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  7. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
  8. โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน 

ทีมผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร – ประธานกิตติมศักดิ์

ดร.สาธิต วิทยากร – ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์สุนทร ศรีทา – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ติดต่อ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่

เว็บไซต์: www.princhealth.com