ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (Princ Hospital Suvarnabhumi) จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ตั้งอยู่ริมถนนบางนาตราด หลักกิโลเมตรที่ 6 เป็นโรงพยาบาลเอกชน มีจำนวน 200
เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งกับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างละเอียด แม่นยำ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีนโยบายเน้นความสำคัญในเรื่องคุณภาพทางการรักษาพยาบาล บริการที่รวดเร็วและอบอุ่นใจเป็นสำคัญ

Our Awards

GHA for Covid-19

HIMSS Analytics Emram stage 6