ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล จนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ช่วยในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที

วินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วย อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 • ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะฉุกเฉินทุกชนิด โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ตามมาตรฐาน Advanced cardiovascular life support ( ACLS)

 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามมาตรฐาน Advanced trauma life support (ATLS)

 • มีระบบปรึกษา (Consult) แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ที่รวดเร็ว ตั้งแต่อยู่ในห้องฉุกเฉิน เช่น โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน , โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

EMS (Emergency Medical Service)

 • บริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (ให้บริการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669) พร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดยทีมแพทย์เวชศาสต์ฉุกเฉิน และทีมงานผู้เชียวชาญด้าน Pre hospital trauma life support (PHTLS)

 • บริการรับผู้ป่วยทุกประเภท จากจุดเกิดเหตุ บ้าน หรือโรงพยาบาลอื่น

โมบาย แอพพลิเคชั่น Mobile App

 • เพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์โดยใช้ Mobile App รับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทันที เรียกรถพยาบาล และแชร์ตำแหน่งที่จะให้ไปรับ พร้อมติดตามการเดินทางของรถพยาบาลแบบ Real Time

งานบริการอื่นๆ

 • บริการล้างแผลต่อเนื่อง และฉีดวัคซีน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • บริการทำหัตถการที่บ้าน

 • ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน

 • ให้บริการอบรม การช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic Life Support , BLS & First aid) และสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป

 • ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่าง ๆ

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น