ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คำแนะนำ :

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน มีนักกายภาพบำบัด พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การบริการ :

การรักษาเบื้องต้น :

 • กายภาพบำบัด
 • กิจกรรมบำบัด
 • การแก้ไขการพูด

การฟื้นฟูการบาดเจ็บที่ศรีษะ :

 • การเสริมร้างทักษะการสื่อสาร
 • การฝึกทักษะสังคม
 • การเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพทางกาย 
 • การใช้วิธีชดเชยร่วมกับประสิทธิภาพของทักษะ
 • ฝึกฝนการพึ่งตัวเองที่บ้าน ในชุมชน และที่ทำงาน

การฟื้นฟูกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน :

 • การปวดท้องน้อย
 • การปวดบริเวณกระดูกก้นกบ
 • ภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่
 • ภาวะปวดปัสสาวะเฉียบพลัน ภาวะปวดปัสสาวะแบบถี่ หรือภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
 • ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
 • อาการท้องผูก
 • ภาวะช่องคลอดเกร็งตัว ภาวะปวดปากช่องคลอดเรื้อรัง
 • อาการปวดระหว่างประกอบกิจทางเพศ
 • โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ติดเชื้อ
 • การเจ็บครรภ์ หรือความผิดปกติก่อนและหลังการคลอด 
 • แผลเป็นหลังการผ่าตัด (การผ่าตัดมดลูก ผ่าตัดคลอด)
 • มะเร็งทางนรีเวช (มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก)

การฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

การประเมินการขับรถ

การฟื้นฟูผู้ป่วยใน

การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกและข้อ

การฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

การดูแลอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดเรื้อรัง :

 • โปรแกรมและแผนออกกำลังกาย
 • การจัดการความอ่อนเพลียและพลังงานสำหรับกิจวัตรประจำวัน
 • การให้คำปรึกษาและแนะนำทางโภชนาการ
 • การดูแลรักษาความปวด
 • ดูแลความผิดปกติด้านการนอน
 • การจัดการความเครียดและทักษะในการเผชิญกับความเครียด
 • การจัดการกิจวัตรประจำวัน

กายภาพบำบัด :

 • การประเมินและแผนในการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ
 • การให้คำปรึกษาด้านการยศาสตร์
 • การให้คำปรึกษาเฉพาะรายสำหรับการออกกำลังกายและการจัดการตัวเอง
 • การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมอง
 • การนวดเนื้อเยื่ออ่อน
 • การใช้อุปกรณ์พยุง

Swallowing Therapy Treatment :

 • Neurologic tumors
 • Oral, pharyngeal or laryngeal cancer
 • Swallowing disorders

ประสาทจิตวิทยา :

 • การทดสอบประสาทจิตวิทยาของผู้ใหญ่
 • การทดสอบและรักษาประสาทจิตวิทยาของเด็ก

Vision Rehabilitation

Voice Care Services

การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือการบาดเจ็บของระบบประสาท