ศูนย์ศัลยกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านศัลยกรรรมทั่วไป และศัลยกรรมสาขาต่าง ๆ 

มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

การบริการ

 • วิสัญญีวิทยา

 • ประสาทศัลยกรรม

 • ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

 • ศัลยพยาธิวิทยา

 • การผ่าตัดถุงน้ำดี

 • การผ่าตัดโรคไส้เลื่อน

   • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ และลำไส้เล็ก

   • การผ่าไส้ติ่ง

   • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

   • ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่ และทวารหนัก

   • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

   • การทำหมัน

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น