ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

คำแนะนำ :

ให้บริการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แปลผลตรวจและตอบทุกข้อสงสัย  เราพร้อมวางแผนให้การรักษา เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น

  การตรวจสุขภาพประจำปีรายบุคคล

  ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน สำหรับบริษัทคู่สัญญา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

  ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

  ตรวจสุขภาพแบบเฉพาะความเสี่ยง  อาชีวอนามัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

  รวมถึงให้บริการวัคซีนต่างๆ

การบริการ :

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • รักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • การจัดการโรคเรื้อรัง
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การดูแลทางนรีเวช
 • การดูแลทารกแรกเกิดและกุมารเวช
 • การประเมินสภาวะสุขภาพ
 • การประเมินสภาวะสุขภาพสำหรับการออกกำลังกาย การเดินป่า หรือการออกค่าย
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขออนุญาตทำใบขับขี่
 • การผ่าตัดเล็ก (แผลฉีกขาด ติ่งเนื้อ รอยโรค การกำจัดหูด)
 • การดูแลกระดูกหักเบื้องต้น
 • การวินิจฉัยโรคด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป
 • การตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • คลินิคเลิกสูบบุหรี่
 • โปรแกรมลดน้ำหนัก
 • หัตถการบำบัด