ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

คำแนะนำ :

ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

การบริการ :

การบริการ :

วินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED
 • ล้างแผลต่อเนื่องและฉีดวัคซีนนอกเวลา

รถพยาบาล

 • รับผู้ป่วยจากรพ.ต่างๆมารักษาต่อ
 • ส่งผู้ป่วยรักษาต่อรพ.อื่น
 • รับส่งผู้ป่วยที่บ้านมารพ.
 • รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุมารักษาต่อ
 • บริการทำหัตถการที่บ้าน
 • ให้บริการร่วมกับ 1669 ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
 • ออกหน่วยปฐมพยาบาล

อบรมความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นและการใช้ AED ( BLS & First aid )
 • ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ