วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วง

มีหลายสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือพิษจากอาหารโรตาไวรัสเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2ปี
เด็กจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำจำนวนมากมักไม่มีมูกเลือด ความรุนแรงมีตั้งแต่น้อยจนถึงมาก มักมีอาเจียนร่วมด้วย ถ้าลูกท้องเสียให้กินน้ำเกลือแร่ค่อย ๆ ใช้ช้อนป้อนเพราะถ้าป้อนเร็วและปริมาณมากเด็กจะอาเจียนได้ โรตาไวรัสทำให้การย่อยน้ำตาลในนมเสียชั่วคราว ควรลดนมลงครึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นมากพิจารณาเปลี่ยนเป็นนมชนิดไม่มีน้ำตาลแลคโตส กินน้ำข้าวใส่เกลือและข้าวบดใส่เกลือได้ เด็กท้องเสียถ้าถ่ายไม่มากกินน้ำเกลือแร่ ข้าว นมได้สามารถดูแลที่บ้านได้ แต่ถ้าถ่ายและอาเจียนมากกินไม่ได้ให้น้ำทดแทนไม่ทันเด็กจะขาดน้ำอันตรายควรพบแพทย์เพื่อให้สารน้ำทดแทน

วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้าไวรัสเป็นวัคซีนชนิดหยอดปาก คำแนะนำ ให้เด็กก่อนอายุ 6 เดือน มี 2 ชนิด ชนิดให้2 และ 3 ครั้งห่างกัน ครั้งละ 2 เดือน
วัคซีนจะป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้าไวรัสได้ประมาณ 70 % เด็กที่ได้รับวัคซีนอาจป่วยได้แต่อาการจะไม่รุนแรง
ผลข้างเคียงของวัคซีน อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนเล็กน้อย ถ่ายเหลวเล็กน้อย 1 – 2 วัน แนะนำให้ งดนม 1 ชั่วโมงก่อนรับวัคซีน และ 30นาที หลังรับวัคซีน

สรุปเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงโรต้าไวรัส
1. เกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
2. การติดเชื้อนี้จะทำให้การย่อยน้ำตาลในนมเสียไป กว่าจะปกติใช้เวลา 2-3 สัปดาห์
3. เมื่อลูกท้องเสียให้น้ำเกลือแร่ น้ำข้าวใส่เกลือให้พอเพียง
4. วัคซีนป้องกันโรตาเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคนี้

คลินิกเด็ก  โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  พร้อมให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดเเละตรงจุด
โดยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาได้ที่

Call Center 02-080-5999 หรือ LINE : @psuv

 

บทความโดย