ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

บริการลูกค้าประกัน

ข้อมูลผู้ป่วยประกัน (Insurance Information)

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์

การใช้บริการของลูกค้า

สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
รายชื่อบริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาล Princ Suvarnabhumi

[dt_photos_jgrid number=”60″ category=”insurance”]