ค้นหาแพทย์

บริการลูกค้าประกัน

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์

บริษัท AIA จำกัด

AIA Prestige Club ปี 2565

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบัตรกำนัล AIA Prestige 2565 บัตรกำนัล มี 3 แบบ

  1. แพ็กเกจคลาสสิค ( Classic Package )

  2. แพ็กเกจซิลเวอร์ (Silver Package)

  3. แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

โปรดแสดงหลักฐานเมื่อมาใช้บริการ

บัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้มีรูปถ่ายโดยบัตรต้องไม่หมดอายุ

บัตรกำนัล AIA Prestige Club ปี 2563 มี 3 รูปแบบ

   • บัตรกำนัล Classic Package

   • บัตรกำนัล Silver Package

   • บัตรกำนัล Platinum Package

สถานที่ให้บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.

โปรด SCAN QR CODE เพื่อ ศึกษารายละเอียดโครงการแต่ละแพ็กเกจเพิ่มเติม

แพ็กเกจ คลาสสิค

แพ็กเกจ ซิลเวอร์

แพ็กเกจ แพลทินัม