คลินิกเด็ก 24 ชม.

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก  โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ

การบริการ :

การคัดกรองทารกและทารกแรกเกิด :

  • วินิจฉัยคัดกรองภาวะการได้ยินบกพร่องในเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  • วินิจฉัยคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic

กุมารเวชศาสตร์ :

เราเตรียมพร้อมดูแลและให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ

  • โรคหวัดทั่วไป
  • โรคมือเท้าปาก (HFMD)
  • โรคอีสุกอีใส
  • การฉีดวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก
  • คลินิกเตรียมพร้อมเด็กในการท่องเที่ยว

การพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของเด็ก

โรคภูมิแพ้

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

วิทยาทางเดินอาหารและโภชนาการ

ศัลยกรรมเด็กและทารก