คลินิกอายุรกรรม

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ

การบริการ :

วิทยาทางเดินอาหาร :

 • การส่องกล้อง
 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ 
 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • โรคตับ

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ :

 • ปัญหาผู้สูงวัย
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • การหกล้มในผู้สูงอายุ
 • โรคความดันโลหิตสูง

ระบบโรคทางเดินหายใจ :

 • โรคของระบบหลอดลม 
 • โรคหืดหอบ
 • การส่องกล่องหลอดลม 
 • โรคทางปอด (เช่นมะเร็งปอด ปอดติดเชื้อ)
 • การตรวจสุขภาพการนอนหลับ

ระบบโรคไต :

 • โรคไต
 • การปลูกถ่ายไต

ระบบโรคไขข้อและภูมิแพ้ :

 • ปัญหาปวดข้อและข้ออักเสบ (โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด)
 • โรคของเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน (โรคลูปัส โรคโจเกรน)
 • โรคไขข้อ
 • โรคไขข้อ
 • กลุ่มอาการปวด (กล้ามเนื้อ และเยื่อพังผืด)
 • อาการภูมิแพ้ (เช่น ยา อาหาร หรือสภาพแวดล้อม)
 • โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การฉีดน้ำเลี้ยงข้อ การเจาะดูดไขข้อ การฉีดเนื้อเยื่ออ่อนสำหรับโรคนิ้วล็อค การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม การฉีดชีวเภสัชภัณฑ์เข้าเส้นเลือด)