คลินิกสุขภาพสตรี

Gynecologist doctor consulting a patient using uterus anatomy model

คำแนะนำ :

ให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการ :

สูตินรีเวชทั่วไป :

 • การตรวจประจำปีและการการตรวจแปปสเมียร์
 • การรักษาโรคติดเชื้อและอาการทางสูตินรีเวช
 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดและการทำหมัน

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ :

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเป็นช่วงของการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จะสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองเป็นช่วงของการตรวจโครงสร้างของทารกและการเกาะของรก
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามเป็นการคัดกรองความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่างๆ ของทารกในครรภ์
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์แบบ 3 มิติและ 4 มิติ
 • ฝากครรภ์แฝด แฝด3 และแฝด4
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก หรือการตรวจเลือดของทารกเพื่อประเมินโครโมโซมของทารก
 • การรักษาภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ทารกหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทารกมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

หัตถการทางสูตินรีเวช :

 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • หัตถการเพื่อแก้ไขกระดูกเชิงกราน
 • การวินิจฉัยหรือการผ่าตัดส่องกล้องสำหรับเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การส่องกล้องโพรงมดลูก
 • การผ่าตัดมดลูกโดยใช้กล้องส่องช่องท้อง 

การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน :

 • การประเมินและการจัดการปัญหาของการหมดประจำเดือน
 • การให้ฮอร์โมนทดแทน

สูติศาสตร์ทั่วไป :

 • การประเมินก่อนการตั้งครรภ์
 • การฝากครรภ์และการตรวจอัลตราซาวน์
 • การตรวจเลือดของทารกในครรภ์
 • การตรวจสุขภาพภายหลังการคลอด

จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

สถานที่ ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 080 5999 ต่อ 1128