ศูนย์ศัลยกรรม

คำแนะนำ :

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านศัลยกรรรมทั่วไปและศัลยกรรมสาขาต่างๆ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

การบริการ :

การบริการ

 • วิสัญญีวิทยา
 • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดGeneral surgery
 • ประสาทศัลยกรรม
 • การผ่าตัดในเด็ก
 • ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 • ศัลยพยาธิวิทยา
 • การผ่าตัดถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดโรคไส้เลื่อน
 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
 • การผ่าตัดมะเร็ง
 • การผ่าไส้ติ่ง
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
 • การผ่าตัดสร้างและแก้ไขหลอดเลือด
 • ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
 • การทำหมัน
 • การผ่าตัดมะเร็งตับ
 • การผ่าตัดม้าม