คลินิกจักษุ

7.ตรวจวัดความดันลูกตาโดย Goldman applanation

คำแนะนำ :

ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ และจากงานวิจัยพบว่า การมองเห็นที่ดีจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มุ่งมั่นที่จะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมจักษุแพทย์และพยาบาลที่ให้บริการด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาคุณภาพการมองเห็นให้ชัดเจนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ

วามสำคัญของการตรวจสุขภาพตาในผู้ป่วยอายุมากกว่า 40 ปี

ปัจจุบันพบว่า ต้อหิน เป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะตาบอดถาวร ซึ่งไม่สามารถรักษาการมองเห็นให้กลับมาได้ และผู้คนต้องทุกข์ทรมานกับภาวะนี้มากกว่าหลายล้านคนทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จากธรรมชาติของโรคต้อหินในระยะแรกทำให้เกิดอาการตามัวจากด้านข้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ได้สังเกต เพราะปกติ 90% ของเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า central vision ในการมอง ก็คือ มองภาพตรงกลาง

ดังนั้นคนไข้ต้อหินส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์มาด้วยอาการตามัว ซึ่งถ้ามาแบบนี้แล้ว แปลว่าต้อหินเป็นมากถึงระยะท้ายของโรคที่กระทบกับ central vision หรือกระทบกับมองภาพตรงกลางแล้ว

ดังนั้นดูแลสุขภาพตาโดยการตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง และบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินก็ควรตรวจคัดกรองต้องหินตั้งแต่วันนี้

โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เป็นต้อหินได้คือ

 • อายุมากกว่า 40 ปี
 • มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน
 • สายตาสั้น
 • เบาหวาน

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตาในเด็กวัยเรียน

การมองเห็นที่ดี จะส่งผลถึงพัฒนาการทางสมองที่ดีด้วย ดังนั้น เด็กวัยเรียนควรจะได้รับการตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวร์เตอเพื่อประเมินการมองเห็นว่ามีภาวะสายตาผิดปกติอยู่หรือไม่ และด้วยปัจจุบันการใช้ smart phone เพิ่มมากขึ้นในเด็กวัยเรียนทำให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสายตาผิดปกติมากขึ้นอีกด้วย

การบริการ :

ให้บริการตรวจรักษา โรคทางตา ได้แก่

 • ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
 • ตาแห้ง ( Dry eye syndrome )
 • เยื่อบุตาอักเสบ
 • ติดเชื้อที่กระจกตา
 • ต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตา ( MGD )
 • กุ้งยิงเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ก้อนที่เปลือกตา
 • ต้อลม
 • ต้อเนื้อ
 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
 • จอประสาทตา เช่น โรคจอประสาทตาลอกหลุด วุ้นในตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา
 • หนังตาตก และกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • อุบัติเหตุทางตา

บริการเครื่องมือ ตรวจวินิจฉัย :

วัดสายตาโดย Snellen chart
วัดค่าสายตาโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
วัดความดันตาโดยเครื่อง non-contact tonometer
วัดสายตาเพื่อประกอบเเว่นตา
วัดค่าเลนส์ตาเทียม โดยระบบเลเซอร์
วินิจฉัยตาส่วนหน้าบนลูกตาเเละจอประสาทตา
ตรวจวัดความดันลูกตาโดย Goldman applanation

ให้บริการการผ่าตัด ดังต่อไปนี้

OR_200611_0009
OR_200611_0004
OR_200611_0003
OR_200611_0001

การผ่าตัดต้อกระจก

วิธีการผ่าตัด

 1. ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ความถี่สูง
 2. ผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE
 3. ผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี Scleral Fix

บริการเลนส์ตาเทียมให้เลือก ทั้งหมด 4 ชนิด

1. เลนส์มองไกลได้ระยะเดียว ( Monofocal IOLs)
2. เลนส์แก้สายตาเอียง ( Toric IOLs)
3. เลนส์มองได้หลายระยะ (Multifocal IOLs) มี 2 แบบ 1. มองได้ระยะไกล+กลาง (Edof IOLs) 2. มองได้ระยะ ไกล+กลาง +ใกล้ ( Trifocal IOLs )
4. เลนส์มองได้หลายระยะและแก้สายตาเอียง ( Mutifocal-Toric IOLs)

ข้อควรรู้สำหรับ การผ่าตัดสลายต้อกระจก
เป็นการผ่าตัดเเบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
ระยะเวลา 30 – 60 นาที
ผ่าตัดโดยใช้การหลอดยาชา หรือ ฉีดยาเฉพาะที่
(ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยไม่ร่วมมือ หรือกลัวที่เเคบ)

ผ่าตัดต้อเนื้อ
วิธี
ผ่าตัด

 1. ลอกต้อเนื้อเเละปลูกถ่ายเยื่อบุตา
 2. ลอกต้อเนื้อเเละไม่ปลูกถ่ายเยื่อบุตา

ผ่าตัดต้อหิน

วิธีผ่าตัดต้อหิน

 • ผ่าตัด เข้ามุมตาร่วมกับผ่าตัดต้อกระจก (Phaco+GSL)
 • ผ่าตัดระบายน้ำในน้ำในช่องม่านตา (Trabeculectomy)
 • ผ่าตัดใส่ท่อ ลดความดันตา พร้อมบริการต้อกระจก (Phaco+EN)

ผ่าตัดโรคจอประสาทตาเเละน้ำวุ้นตา

 • เลือดออกในน้ำวุ้นตา
 • จอประสาทตาลอกหลุด
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ผ่าตัดโรคของเปลือกตา ได้เเก่

 • ผ่าตัดหนังตาตก
 • ผ่าตัดกุ้งยิงเฉียบพลัน  กุ้งยิงเรื่อรัง
 • ผ่าตัดก้อนที่เปลือกตา
 • ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของเปลือกตา เช่น เปลือกตาม้วนเข้า เปลือกตาม้วนออก
 • ผ่าตัดขนตาน้ำ

 โรคอุบัติเหตุทางตา

 • ลูกตาฉีกขาด
 • กระจกตาฉีกขาด

แพทย์ประจำศูนย์ :