ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
CHAIRMAN OF THE BOARD

 

ดร.สาธิต วิทยากร

ดร.สาธิต วิทยากร
ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ จำกัด
บริษัทย่อยในเครือ บริษัท พริ้นซิเพิล เเคปิตอล จำกัด (มหาชน)

นพ.สุนทร ศรีทา

นพ.สุนทร ศรีทา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเฮลท์เเคร์

นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง

นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

คุณเตือนใจ เเก้ววรรณา

คุณเตือนใจ เเก้ววรรณา
COO, HOSPITAL OPERATIONS

ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
COO, NON-MED SHARED SERVICES