ขอขอบคุณทีมตัวแทนประกันบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ

Share Post:

ประชุมประกัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ขอขอบคุณทีมตัวแทนประกันบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ

วันที่ 15 มกราคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอขอบคุณทีมตัวแทนประกันบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ พร้อมการประชุมทีมงานในครั้งนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ให้บริการแก่ลูกค้าและตัวแทนประกันทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประชุมประกัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ประชุมประกัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ประชุมประกัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ