การเจริญเติบโตตามวัย

น้ำหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะ

โดยพญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

1.ความยาว ,ส่วนสูง

อายุแรกเกิด 

50 ซม.

แรกเกิด-6 เดือน 

เด็กชายยาวขึ้นอย่างน้อย 17 ซม.

เด็กหญิงยาวขึ้นอย่างน้อย 16 ซม.

อายุ 6 เดือน-12 เดือน 

เด็กชายยาวขึ้นอย่างน้อย 8 ซม.

เด็กหญิงยาวขึ้นอย่างน้อย 8 ซม 

อายุ1-2ปี 

เด็กชายยาวขึ้นอย่างน้อย 10 ซม.

เด็กหญิงยาวขึ้นอย่างน้อย 11 ซม

อายุ2-5ปี 

เด็กชายยาวขึ้นอย่างน้อย 6-7 ซม./ปี

เด็กหญิงยาวขึ้นอย่างน้อย 6-7ซม/ปี

อายุ5ปีเริ่มเข้าวัยรุ่น 

ควรสูงขึ้น 6 ซม./ปีทั้งชายและหญิง

ความสูงตามอายุ

แรกเกิด 50 ซม.

1ปี 75 ซม.

2ปี 87 ซม.

4 ปี 100 ซม.

13ปี 150 ซม.

สูตรความสูง อายุ2-12ปี 

ความสูง(ซม.)=(6 คูณ อายุ(ปี))+77

 

 

2.น้ำหนักตามวัย

น้ำหนักตัวจะเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิดเมื่ออายุ 4-5 เดือน

น้ำหนักตัวจะเป็น 3 เท่าของน้ำหนักแรกเกิดเมื่ออายุ 1 ปี

น้ำหนักตัวจะเป็น 4เท่าของน้ำหนักแรกเกิดเมื่ออายุ 2 ปี

น้ำหนักเด็กโดยประมาณ

แรกเกิด 3 กก.

1 ปี 9 กก.

2 ปี 12 กก.

เด็กอายุ 2-5 ปี น้ำหนักขึ้น 2.3-2.5 กก./ปี

เด็กอายุ 6-12 ปีนำหนักขึ้น 3-3.5 กก./ปี

สูตรคำนวณน้ำหนักเด็ก

อายุ2-6 ปี 

น้ำหนัก(กก.)=(อายุ(ปี)คูณ 2)+8

อายุ7-12 ปี

น้ำหนัก(กก.)=(อายุ(ปี)คูณ 7)-5 หาร 2

เช่น อายุ 9 ปี น้ำหนัก=( 9 คูณ 7)-5 หาร 2= 29 กก.

 

 

3.เส้นรอบศีรษะ

การวัดรอบศีรษะเด็กและการวัดขนาดของกระหม่อมด้านหน้าในเด็กอายุน้อยกว่า 3ปี มีความสำคัญเนื่องจากสมองเด็กมีการพัฒนาการและเติบโตในช่วงนี้ทุกครั้งที่ลูกมารับวัคซีนและตรวจสุขภาพแพทย์จะวัดรอบศีรษะและตรวจกระหม่อมหน้า

เส้นรอบศรีษะจะโตขึ้นตามวัยถ้าศีรษะเล็กอาจแสดงว่าสมองเล็กด้วยหรือถ้ากระหม่อมหน้าปิดเร็วเกินไปสมองเด็กยังโตไม่เต็มที่มีผลต่อพัฒนาการเช่นกัน ถ้าศีรษะโตเกินร่วมกับกระหม่อมหน้าปิดช้าหรือกระหม่อมหน้ายังกว้างมากไม่เหมาะสมกับอายุต้องระวังภาวะมีน้ำในสมองมากเกินไป แต่มีบางครอบครัวที่ศีรษะโตโดยกรรมพันธุ์ภาวะนี้ศีรษะเด็กจะโตกว่าวัยแต่กระหม่อมหน้าเล็กลงตามวัยถือว่าเป็นภาวะปกติ ถ้าแพทย์สงสัยภาวะศีรษะที่ผิดปกติในเด็กที่กระหม่อมหน้ายังเปิดอยู่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ง่ายโดยวิธี อัลตร้าซาวด์ผ่าทางกระหม่อมหน้าจะสามารถบอกได้ว่ามีความผิดปกติน้ำในสมองมากเกินไปหรือไม่

กระหม่อมหน้า

กระหม่อมหน้าจะเล็กลงเรื่อยๆและจะปิดที่อายุ9-18 เดือน

การเจริญเติบโตของศีรษะ(เส้นรอบศีรษะ)

เส้นรอบศีรษะเด็ก โดยประมาณ 

แรกเกิด 35ซม.

4เดือน 40ซม.

1ปี 45ซม.

2ปี 47ซม.

5 ปี 50ซม.

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ Call Center 02-080-5999 หรือ LINE : @psuv

เรายินดีให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ (+66)02 0805999


หรือ คลิกที่นี่เพื่อ Add Line ของเรา

บทความโดย